Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Neem deel aan het onderzoek naar het psychisch welbevinden van de Vlaming

Uit nationale en Vlaamse onderzoeken is gebleken dat er grote provinciale verschillen bestaan in het geestelijk welzijn van de Vlaming.

Aan de hand van een online vragenlijst wensen onderzoekers van de vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie de redenen hiervoor te onderzoeken. Op die manier wordt getracht de verklarende factoren omtrent verschillen in psychisch welbevinden in kaart te brengen.

Met de resultaten van dit onderzoek willen de onderzoekers specifieke richtlijnen opstellen voor elke Vlaamse provincie om zo het preventiebeleid te optimaliseren. De onderzoeker hopen dan ook op een zo groot mogelijk aantal deelnames.

Klik hier om de vragenlijst online in te vullen, duurt ± 15'. De studie loopt tot half april 2017.

Het onderzoek gaat uit van de Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, Universiteit Gent in samenwerking met Te Gek!? en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw

13/02/2017